Αναπνευστικές παθήσεις

Αποτελούν από μόνες τους ξεχωριστά νοσήματα ή αποτέλεσμα χειρουργικών επεμβάσεων.

Οι πιο χαρακτηριστικές παθήσεις, που χρήζουν αναπνευστικής φυσικοθεραπείας είναι :

 • άσθμα
 • κυφωτική σκολίωση
 • αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
 • υπνική άπνοια / βρουξισμός
 • παχυσαρκία
 • σαρκοείδωση
 • κολλαγονώσεις
 • πνευμοκονίαση
 • πλευριτική συλλογή
 • πνευμοθώρακας
 • κακώσεις σπονδυλικής στήλης/ πλευρών και νωτιαίου μυελού
 • χειρουργικές επεμβάσεις καρδιάς / θώρακα / κοιλίας
 • νευρομυικές παθήσεις
 • δύσπνοια λόγω καρδιακής ανεπάρκειας / στεφανιαίας νόσου

ή εναλλακτικά σε όποια περίπτωση επιθυμούμε να βελτιώσουμε την αναπνευστική λειτουργία του ατόμου για μεγιστοποίηση της θεραπευτικής του εξέλιξης.

Ξεκινούμε με λήψη ιστορικού και ειδική αναπνευστική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση ,ενώ στη συνέχεια προβαίνουμε στην καταλληλότερη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση.

Κύριος στόχος μας είναι:

 • ο βέλτιστος αερισμός των πνευμόνων
 • η επαρκής παροχέτευση τυχόν εκκρίσεων
 • βελτίωση θωρακικής κινητικότητας
 • μείωση λοιπών αναπνευστικών συμπτωμάτων
 • μείωση χρόνου νοσοκομειακής περίθαλψης
 • βελτίωση ατομικής δύναμης και αντοχής
 • μείωση ψυχολογικού stress
 • αυτοβελτίωση

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει κυρίως θεραπευτικές τεχνικές και κινήσεις με τα χέρια, που δεν πονούν τον ασθενή, καθώς και χρήση ειδικών βοηθημάτων / εξαρτημάτων αναπνευστικής υποβοήθησης.

Ο τρόπος πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας συντελούνται, ξεχωριστά ή συνδυαστικά, μέσω:

 • ειδικών αναπνευστικών κινήσεων και τεχνικών με τα χέρια
 • εκμάθηση διαφραγματικής αναπνοής ή και σωστής τεχνικής βήχα
 • manual therapy
 • τεχνικές μαλακών μορίων
 • βελονισμός
 • θεραπευτική άσκηση / personal training
 • θεραπευτική περίδεση
 • aqua training
 • φυσικά μέσα / σύγχρονα μηχανήματα
 • εξατομικευμένες οδηγίες γύρω από την αυτοβελτίωση, τη διατροφή, την ενυδάτωση, τον σωστό τρόπο ομιλίας, το σωματικό βάρος, τη φαρμακευτική αγωγή που πιθανώς λαμβάνει, ορθή χρήση αναπνευστικών υποβοηθημάτων, κατάλληλο περιβάλλον, σωστές θέσεις ξεκούρασης, τρόπους ασφαλούς άσκησης

*** Ακολουθήστε μας στα social media & δείτε περισσότερα νέα και αποτελέσματα της φυσικοθεραπείας αναπνευστικών παθήσεων στους ασθενείς μας ***