Στις 12-14/10/2018  βρεθήκαμε στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Εμβιομηχανικής & Εργονομίας Τμήμα Φυσικοθεραπείας για εκπαίδευση στην Ποδορθωτική υπό την πολύτιμη καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών Παναγιώτη Τσακλή , Γιάννη Γιάκα και Ηλία Καλλίστρατου .

Κυριότερα θέματα σεμιναρίου:

* Αξιολόγηση κάτω άκρων
* Εργαστήριο ανάλυσης κύκλου βάδισης
* Κινηματική & κινητική ανάλυση με οπτοηλεκτρονικά συστήματα & δυναμοδάπεδα
* Τεχνικές ανάλυσης με τη χρήση πελματογράφων
* Διαβητικό πόδι – Ορθωτικές παρεμβάσεις
* Εκπαίδευση στα λογισμικά σχεδιασμού ορθωτικών
* Εργαστήριο πελματογραφίας
* Σχεδιασμός ορθωτικών με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού
* Κατασκευή ορθωτικών πελμάτων