ΙΛΙΓΓΟΣ – ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Εξειδικευμένη φυσικοθεραπεία
ΑΙΘΟΥΣΑΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συνηθέστερες αιτίες αποτελούν παθογένειες του αιθουσαίου που παρεμβαίνουμε με εξειδικευμένη φυσικοθεραπεία όπως:
– η νόσος του Meniere και
– η νευρίτιδα του αιθουσαίου συστήματος.
Η θεραπευτική μας παρέμβαση στις περιπτώσεις αυτές αφορά:
– την έγκαιρη κινητοποίηση του ασθενούς
– την εκτέλεση εξατομικευμένου προγράμματος αιθουσαίας αποκατάστασης. Η αιθουσαία αποκατάσταση επιτυγχάνεται λόγω της πλαστικότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία στηρίζεται κυρίως σε δύο µηχανισµούς, την προσαρµογή και την υποκατάσταση. Ο ασθενής ακολουθεί ένα προοδευτικής επιβάρυνσης πρόγραμμα που περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις που διευκολύνουν τις φυσιολογικές διαδικασίες της προσαρμογής και υποκατάστασης , επαναφέροντας έτσι το βέλτιστο επίπεδο στατικής και δυναμικής ισορροπίας
– τις ειδικές ασκήσεις κέντρου βάρους με τη βοήθεια του πελματογράφου και της οθόνης του
– επικουρικά, με τον αιθουσαίο ηλεκτρικό ερεθισμό.