ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ – SHOCKWAVES
Σύγχρονη εξειδικευμένη φυσικοθεραπεία σε
* επικονδυλίτιδα * άκανθα πτέρνας * ασβεστοποιήσεις * θλάσεις
* περιοστίτιδα * τενοντίτιδα * πελματιαία απονευρωσίτιδα *κ.ά
Τα κρουστικά κύματα είναι ενέργεια που μεταδίδεται μέσω σύγχρονων κεφαλών απευθείας ή δίπλα από την πάσχουσα περιοχή. Απαιτούνται λίγες εφαρμογές, είναι σύντομης διάρκειας και προσφέρουν πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα, ακόμη και σε παθήσεις χρονίζουσες και επώδυνες. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες ο ασθενής να υποστεί χειρουργική επέμβαση.
INFO: Διαθέτουμε τη συσκευή κρουστικών κυμάτων PAGANI EXPERT Roland 2 ,διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, σωστές αναβαθμίσεις και services , ώστε η κρουστική ενέργεια να είναι ποιοτικά άριστη στο σημείο εφαρμογής.
Οι κεφαλές λαδιού που το απαρτίζουν μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα της κρούσης στο σημείο εφαρμογής ενώ προστατεύουν τον ασθενή από οποιοδήποτε ενόχληση.