Το #πυελικοεδαφος αποτελείται από πολλές στιβάδες μυών.
Ο τρόπος με τον οποίο οι κοιλιακοί μύες θα συνεργαστούν και θα συμβάλουν στην θεραπεία χρήζει εξατομίκευσης και εξειδικευμένης φυσικοθεραπείας