Πάρεση προσωπικού νεύρου

Η πάρεση προσωπικού νεύρου αφορά βλάβη του νεύρου αυτού, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη κινητικότητα των μυών του προσώπου. Αναλόγως το είδος της βλάβης παραλύουν οι κατώτεροι μύες του προσώπου της αντίθετης πλευράς, ή παραλύουν όλοι οι μύες του προσώπου από τη προσβεβλημένη πλευρά.

Η πάθηση αυτή χαρακτηρίζεται από αδυναμία των μυών του προσώπου (συνήθως μόνο από τη μία πλευρά του προσώπου),αλλοίωση αίσθησης της γεύσης, ευαισθησία στους ήχους (υπερακουσία), σιελόρροια καθώς και αυξημένη δακρύρροια.

Αφού έχετε λάβει τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες, ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι καθοριστικός για την αντιμετώπιση της πάθησης αυτής και τα αποτελέσματα ορατά φορά με τη φορά.

Η φυσικοθεραπευτική μας φροντίδα αφορά:

  • επαναφορά φυσιολογικής νευρομυïκής λειτουργίας
  • μείωση πόνου ή οιδήματος στη περιοχή, εάν υπάρχουν
  • μείωση των πιθανοτήτων υποτροπής των συμπτωμάτων
  • ασφαλής επιστροφή του ασθενή μας στην πρότερη καθημερινότητα

Χρησιμοποιούμε μεμονωμένα ή και συνδυαστικά, μετά από φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, τις ακόλουθες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας για ασφαλή και ομαλή αποκατάσταση της παθήσεως αυτής, όπως:

Η πάρεση προσωπικού νεύρου επηρεάζει τους ασθενείς τόσο σε λειτουργικό επίπεδο, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Η άμεση θεραπευτική αποκατάσταση με εξειδικευμένη φυσικοθεραπεία επαναφέρει τόσο την πρότερη καθημερινότητα όσο και την καλή ψυχολογία στους  ασθενείς μας.

INFO 📚 : Η εξειδίκευσή μας στην εξέταση, αξιολόγηση και θεραπεία της πάρεσης προσωπικού νεύρου πραγματοποιήθηκε από τους φυσικοθεραπευτές και πιστοποιημένους  καθηγητές  Maitland – Concept (Orthopaedic Manipulative Therapy), τον Marc Van Liebergen BPtOMT DVMT , την Gerti Bucher-Dollenz IMTA PT, PT OMTsvomp® , την Elly Hengeveld MSc, B.PT, PT OMTsvomp® Ausb. BKS, και τον Pieter Westerhuis IMTA Principal Teacher, B.PT, PT OMTsvomp® ,υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών της μεθόδου (Ι.Μ.Τ.Α.), καθώς και περαιτέρω  εξειδίκευση και μετεκπαίδευσή μας  στην Ελβετία πραγματοποιήθηκε από την Ελβετίδα φυσικοθεραπεύτρια και πιστοποιημένη καθηγήτρια  Heidi Tanno – Rast (IMTT®) .

*** Ακολουθήστε μας στα social media & δείτε περισσότερα νέα και αποτελέσματα της φυσικοθεραπείας πάρεσης προσωπικού νεύρου στους ασθενείς μας ***