18-24/3/2024   Διεθνής καμπάνια του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας Φυσικοθεραπείας #MoveAtWork
Οι ασκήσεις στο γραφείο τονώνουν την ευεξία.
Η κίνηση υπό μορφής άσκησης, διάτασης ή άλλης εκγύμνασης ωφελεί πολύπλευρα και αυξάνει την απόδοση στην εργασία.
ℹ️ Συμβουλευόμαστε τον-ην φυσικοθεραπευτή-τριά μας σχετικά με τι εξατομικευμένες ασκήσεις ταιριάζουν στο δικό μας σώμα ή πάθηση.
Ακολούθως μπορείτε να εξερευνήσετε κάποιες γενικές ιδέες, συμβουλές και πληροφορίες που θα τονώσουν την εργασιακή σας καθημερινότητα