Ενημερώνουμε τους ασθενείς μας την δυνατότητα κάποιων των υπηρεσιών μας σε online μορφή. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

  • φυσικοθεραπευτική συμβουλευτική για οτιδήποτε αισθάνεστε ότι σας δυσκολεύει γύρω από το μυοσκελετικό σας σύστημα, φροντίζοντας έτσι μέσω της καθοδήγησής μας να βελτιωθεί
  •  αποκατάσταση χειρουργείων ή τραυματισμών που χρήζουν ειδικών θεραπευτικών ασκήσεων και συμβουλών αποκατάστασης
  • προγράμματα πυελικής φυσικοθεραπείας, όπως διάστασης ορθού κοιλιακού μυός, ακράτειας, πρόπτωσης ενδοκοιλιακών οργάνων
  • οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης για αποκατάσταση μυοσκελετικού προβλήματος/ καρδιαγγειακή τόνωση/ αποφυγής δυσκαμψιών/ ακόμη και για εσάς που θέλετε να ασκηθείτε εντός του σπιτιού σας και δεν γνωρίζετε τον σωστό τρόπο ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς και άσκοπη αύξηση σωματικού βάρους, επαναφέροντας με τον καλύτερο τρόπο την ευεξία του μυοσκελετικού σας συστήματος.