Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση

Αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της φυσικοθεραπείας διότι μας δείχνει και τα κατάλληλα βήματα για το ιδανικότερο πρόγραμμα αποκατάστασης για κάθε ασθενή ξεχωριστά και αποδίδονται στον ασθενή διευκρινιστικές λεπτομέρειες του προβλήματός του .

Συγκεκριμένα ακολουθείται:

  1. λήψη ιστορικού και ερωτημάτων γύρω από το πρόβλημα
  2. κλινική αξιολόγηση
  • των δομών του προβλήματος (άρθρωση, μύες, νεύρα, κ .α) ή άλλων δομών που μπορεί να δυσχεραίνουν τα συμπτώματα χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό από τον ασθενή
  • παρατηρούνται τυχόν ατροφίες, δυσμορφίες, παραμορφώσεις, κ. ά.
  • αξιολογούνται απλές κινήσεις και τυχόν λανθασμένα κινητικά πρότυπα

3.ολοκληρώνοντας τη συλλογή στοιχείων αξιολόγησης γίνεται η εκτίμηση όσον αφορά τη φύση της πάθησης, το στάδιο που βρίσκεται, τα πιθανά υπεύθυνα λανθασμένα στατικά και κινητικά πρότυπα, τρόποι αντιμετώπισης, θεραπείας, αυτοβελτίωσης, πρόληψης

Εφόσον ο ασθενής επιθυμεί και υπάρχει ένδειξη φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης,  ακολουθεί επικουρικά μια πρώτη θεραπεία και πριν το τέλος της επαναξιολογούνται τυχόν αρχικές δυσλειτουργίες / πόνος . Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να κατανοήσει τα υπολογίσιμα αποτελέσματά μας στην πάθησή του από την πρώτη μέρα της αξιολόγησης.

Κύριος στόχος μας μέσα από τη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση είναι ο ασθενής να έχει κατανοήσει πλήρως τη φύση του προβλήματός του, να έχει καλύψει τυχόν απορίες και να έχει όλες τις πιθανές σύγχρονες λύσεις θεραπείας / πρόληψης γύρω από αυτό.

INFO: Για μια ορθή και επιστημονική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση δεν είναι απαραίτητο να έχετε συναντήσει πρώτα τον γιατρό σας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο, σας γνωστοποιείται εγκαίρως. Αν στην περίπτωση όπου προηγήθηκε ιατρική εκτίμηση και φροντίδα, γίνεται συνεκτίμηση και συνεννόηση με το ιατρικό team σας.

Review in Google site

Review in Google site

*** Ακολουθήστε μας στα social media & δείτε περισσότερα νέα και οφέλη της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης στους ασθενείς μας ***